Рад друштва је организован по ансамблима. Тренутно активно раде следећи ансамбли:

  • Почетни ансамбл
  • Припремни ансамбл
  • Млађи дечији ансамбл
  • Старији дечији ансамбл
  • Други омладински ансамбл
  • Први омладински ансамбл
  • Група певача
  • Народни оркестар