Млађи дечји ансамбл је први најмлађи извођачки  ансамбл који броји између 60 и 70 деце узраста од 6 до 10 година у којем се адекватним педагошким радом делује на хармоничан развој личности.

У овом ансамблу се негују игре примерене дечијем узрасту као и оне којима се припремају за наредни ниво играња. Покрети деце постају тачнији, складнији, са вишим степеном координације, усклађени  сценским понашањем што се постиже применом игара различитог темпа и ритма.

Рад у ансамблу се темељи на социјализацији деце у којем су дечак и девојчица равноправни у колу, чиме се постиже  обострана сарадљивост и уважавање међусобних разлика. Током игре деци се даје простор за могућност самореализације која развија осећај задовољства, среће и вере у своје способности.

У овом ансамблу се на крају сваке пробе негују и приказују друга интересовања деце као што су: рецитације, глума, музицирање на инструменту, чиме се делује на свестрани развој личности детета.

Ансамбл је организатор ускршњих и новогодишњих радионица, а исто тако је активан учесник многобројних хуманитарних и такмичарских концерата током године, којима се развија  свест о важности неговања и промовисања културног наслеђа још од најмлађих дана.

Игре које  негује овај ансамбл су:

„Шопске игре“

„Украјинске игре“

„Ласте проласте“

„Ласте проласте“, кореографија Ане Павловић, којој само име каже да се негују игре из детињства и чувају од заборава као што су: чокањи којима се праве бунари, тикве од којих се праве удараљке и свирала, цветићи од којих се праве наруквице и огрлице; први пут је изведена на Малом златном опанку у Ваљеву 2014. године на којем је и награђена.

Асистенти су: Ана Павловић-професор разредне настаеве и Милош Јеменшек