У савременом свету у ком су деца свакодневно изложена најразличитијим медијима, неопходно је пронаћи активност која ће позитивно утицати на психофизички развој детета. Фолклор представља управо једну такву активност – побољшава координацију покрета, развија моторику, као и слух код деце. Поред тога, има благотворан утицај и на саму психу детета. Дете се на пробама учи заједништву, пријатељству, колективном духу, али и дисциплини. Уз то, путовања доводе до осамостаљивања детета.

Рад у почетном ансамблу заснива се на идеји да се поставе квалитетни темељи за даљи напредак детета у фолклору, али и у животу. Деца се уче свим облицима кретања, различитим формацијама које се користе у фолклору, а посебно се инсистира на правилном држању тела.

Сваком детету приступа се као индивидуи у оквиру групе, па се на пробама деци даје прилика да се самостално искажу кроз извођење рецитације, песме, кроз показивање вежби или самог корака. На тај начин деца у најранијем узрасту савладавају трему од јавног наступа и схватају да су као појединци битан део колектива.

Ипак, најважније ствари коју ће деца пронаћи у фолклору јесу лепота дружења и снага пријатељства. Откриће снагу полукруга и заједништва и схватиће шта значи увек имати некога поред себе, али увидеће и како је лепо бити нечија подршка и ветар у леђа.

Наш циљ је да децу упознамо са културом и традицијом нашег народа кроз игру, песму, музику, осмехе, радост и другарство.