Најстарији дечији ансамбал окупља између 80 и 90 деце узраста од 11 до 14 година. Као последњи степеник пред улазак у омладинске ансамбле представља завршну припрему за рад у истим.

  Акценат је стављен на изглед и понашање на сцени, прецизност и тачност у извођењу самих корака као и на доношење различитог стила играња у областима које се обрађују.

  Ансамбл је редован учесник дечијих смотри фолклора, како у Србији, тако и у иностранству и годишње наступи на преко 25 концерата.

  На програму Старијег дечијег ансамбла налазе се следеће кореографије:

  • „Чобанско надигравање“
  • „Подвоје“ – игре равног Срема –
  • „Игре долином Нишаве“
  • „Српске игре са Косова“
  • „Игре из Западне Србије“
  • „Игре из Македоније“
  • „Оаш-у“
  • „Шопске игре“

Асистенти: Маја Каран и Момчило Ђуровић