Други ансамбл представља прекретницу када наши мали играчи постају уметници. Основни циљ јесте да деца фолклор почну да доживљавају као уметност, а себе као младе извођаче и чуваре народне игре, песме, музике и традиције.

   Овај ансамбл окупља децу узраста од 13 до 18 година и означава прелазак из дечијих у омладинске ансамбле. Асистенти инсистирају на стилској тачности извођења  корака у складу са подручјем из којег игре долазе. Поред тога посебно се ради на вокалним способностима омладине. 

   Наше играче у овом ансамблу дочекују стилски, карактерно и играчки озбиљније и захтевније кореографије него у дечијим ансамблима, као и знатно шири репертоар који омогућава да сваки играч пронађе кореографију која одговара у потпуности његовим играчким и вокалним способностима. 

   Други омладински ансамбл замишљен је као извођачки ансамбл у коме се играчи припремају за Први омладински ансамбл. Стога, овај ансамбл представља ансамбл који носи програм наших годишњих концерата. Поред тога, играчи Другог ансамбла, како би што спремнији прешли у Први ансамбл, одиграју велики број концерата за туристе, учествују на бројним смотрама и фестивалима, како у земљи, тако и у иностранству. 

   Заједно са већим репертоаром и дужим пробама, расте и дружење и јединство ансамбла. Томе свакако доприносе и бројна путовања која се организују. Тако је овај ансамбл представљао наше друштво на бројним фестивалима широм Европе (Италија, Шпанија, Бугарска, Словачка, Грчка, Словенија,..).

   На програму Другог ансамбла налазе се следеће кореографије:

  • Српске игре са Косова
  • Игре из Западне Србије
  • Влашке игре
  • Српске игре из средње Босне
  • Игре из Шумадије
  • Царица се с цара договара – српске игре из лесковачког краја
  • Игре са Космаја
  • Биљана платно белеше
  • Циганске игре

   Асистенти: Марија Ивановић и Бранислав Киш