Академско друштво за проучавање и чување културног стваралаштва “Нови Београд” – Високе туристичке школе, Београд

Булевар Зорана Ђнђића 152-а, Нови Београд

Телефон: +381 64 4191919

Електронска адреса: info@adnovibeograd.com

 

Матични број: 17490079, ПИБ: 102970870

Назив на страном језику: Academic Society “Novi Beograd” – College of Tourism, Belgrade